Bli frisk av uhelbredelig kronisk sykdom, fjerne bakenforliggende infeksjoner


KRONISK SYKDOM
&
FOKAL INFEKSJON
HOVEDÅRSAK TIL MANGE KRONISKE TILSTANDER


Forståelse av kjevebens kavitasjoner & og deres forhold til kroniske sykdommer.
I 1993 kom det ut to viktige bøker om dette temaet, nemlig:

“It’s all in your head”, skrevet av Hal Huggins, DDS
“Root Canal cover up” av George Meinig, DDS
Og I 2000 kom boken. “Beyond Amalgam”: The Hidden Health Hazard Posed by Jawbone Cavitations, av Susan Stockton.

For mange var dette starten på og få en forståelse av ulempene med amalgam fyllinger og rotfylte tenner. Man lærte at dette kunne være hovedårsaken til mange urelaterte kroniske sykdommer. Nå et tiår senere ser man at det ikke bare er disse lege påførte tilstandene som Amalgam fyllinger og rotfylte tenner som er det hele problemet. Vi er nå blitt kjent med at det kan finnes et fokalt infeksjons punkt som kan finnes i kjeven uten at det har noen sammenheng med rotfylte tenner og Amalgamfyllinger. Dette infeksjons punktet kan være som en bakterie koloni eller et område med dødt nekrotisk benvev (som koldbrann). Det avgir ingen smerte eller andre symptomer på at det finnes der, men det kan påvirke hvilke som helst organ i kroppen når de giftige avfallsstoffene fra disse infeksjonene for systemisk tilgang via blod og lymfe baner.

(sette inn bilder av mine kavitasjoner her!)

Disse kavitasjonene kan komme av mange forsjellige årsaker:
Bakteriologiske
Rotfylte tenner
Bedøvelse sprøyter, vasaconstrictors.
For liten plass til tenner i kjeven, skjevstillinger, trange visdomstenner etc.
Slag eller for voldsomme metoder brukt av tannleger.

Den mest vanlige er når man trekker visdoms tenner, enten for at de lager ett problem eller kan tenkes og gjøre det i fremtiden. Om mine har det alltid blitt sagt at det ser trangt ut for de, men det ser ikke ut til at det er noe problem. Men når jeg gjorde en kavitasjon skan så man at det var bakterielommer og dødt nekrotisk benvev rund alle fire. Når jeg valgte og fjerne dem fant man også kavitasjoner på alle fire stedene.

Men ved vanlige prosedyrer som tannleger bruker i dag, trekke tannen ut og bare la hullet lege og gro igjen av seg selv. Dette gjør at de lager en start på en infeksjon som vil bli en belastning videre i livet. Det som er problemet både kjevekirurger og tannleger gjør når man trekker en tann er at de ikke fjerner et ligament som ligger imellom tannen og kjevebenet. Dette ligamentet er der for og beskytte tannen slik at ikke benvevet i kjeven skal angripe og bryte ned tannen. Når restene av dette ligamentet blir igjen( dette har nå ikke lenger noen funksjon) danner dette en barriere for blodtilstrømning fra friskt benvev som ikke får leget området skikkelig. Selv om fjerningen av tannen kan se ut til og være vellykket ser man at når hullet er grodd igjen blir de innelukkede restene av ligamentet sammen med noen av de 300 forskjellige aerobe bakteriene vi har i munnhulen. Dette blir da omdannet til anaerobe bakterier og sammen med dette ligamentet begynner det og råtne og man har et skjult hull i kjeven (en kavitasjon) som blir et inkubinasjons kammer for meget giftige mikrober og hvor deres enda giftigere avfallsstoffer legger en stor belastning på våres organer og imunforsvar.

Disse microbene eller mycoplasma infeksjonenene belaster kroppen våres døgnet rundt og til slutt avhengig av hvilke andre belastninger hver enkelt av oss har:

Tungmetall (Kanskje et bilde av min hårmineral analyse)

Vaksinasjoner

Moderne kosthold med lite næringstoffer pga raffinering, konservering, pasturisering, homogenisering.

Amalgam

Rotfylte tenner, en død tann har kilometervis av mikroskopiske kanaler i dentinen som blodet skal levere nærinsstoffer til tannen i. Kanalene er nå tomme og bakterier emigrerer inn i disse og avfallstoffene til disse nå anaerobe bakteriene er meget giftig og blir nå dumpet ut i blod og lymfe baner uten at ditt imunforsvar kan komme til og fjerne dem.

Genetiske disposisjoner: Når imunforsvaret har brutt sammen kan vi få en hvilken som helst type sykdom, jeg har altså en celle type som heter HLA B-27. Denne har en forhøyet mulighet til og utvikle Bechterew og det var denne jeg fikk.

Når disse tilstandene endelig klarer og bryte ned vårt utrolige sterke imunforsvar. Vi er jo toppmodellen av menneskeheten ved og være i live i dag, den mest utviklede levende skapning på jorden etter hundrede tusener av år med evolusjon. Enda er altså 600 000 mennesker i Norge kronisk syke i dag og dette øker år for år.

Denne informasjonen om kavitasjoner har vært kjent i medisinske kretser for mange år siden men nåværende medisinske læremodeller vil ikke vedkjenne seg at dette problemet finnes. Det er stadig flere leger og tannleger som blir klar over hvilke skader vanlige tannlege prosedyrer som trekking av tenner, rotfyllinger og kavitasjoner har på kroppen. Det er et fåtall tannlege pionerer i verden som har tillært seg disse nye metodene på og behandle tenner på, dvs unngå rotfylte tenner, operere ut kavitasjoner slik at en unngår at biter av ligament blir liggende igjen og råtne og danne inkubasjonskammer for giftige mikrober.

Utfordringen til tannleger som behandler kavitasjoner i dag (foruten og bekjenne at dette problemet finnes) er hvordan man skal lokalisere infeksjonene. Ingen av de tradisjonelle metodene er gode nok til og se de, eks røntgenbilder, det har vært viktig og finne ut et system som kan vise hvor kavitasjonene ligger hvor dype de er og hvilket omfang etc.

Takket være en pioner som Bob Jones fra Aurora California har det nå blitt oppfunnet et slikt apparat. Han fattet interesse for Amalgam, rotfylte tenner og kavitasjoner i 1992 da han var seks måneder fra å dø pga alvorlige nevrologiske problemer og som gjorde at han var avhengig av rullestol (ME/SLE liknende sykdom uten og få en diagnose). Han ble frisk ved og fjerne disse tilstandene og selv før han ble frisk begynte han og utvikle instrumentet som skulle identifisere kavitasjoner. Han har en bakgrunn som design ingeniør og har også jobbet med lydbølger og var sikker på at det måtte gå an og lage et apparat med lydbølger som kunne identifisere kavitasjoner. Han har brukt over 8 år på og utvikle maskinen som heter Cavitat’TM . www.dentalhelp.org


Dette computeriserte 3D ultralyd apparat er laget til og fremvise kun bensubstans isteden for vanlige konvensjonelle ultralyd apparater som kun fremviser myke vevs deler. Dette gjør at man får frem en 3D dimensjonal søyle som gir grønn farge når det er friskt benvev med blodgjennomstrømning, gult når det er liten blod gjennomstrømning og rødt når det er helt dødt og bare en luft lomme med infeksjoner uten noe blod tilstede.

Jeg har fått erfare hvor viktig dette ultralyd apparatet er, jeg brukte over ett år på og lete og undersøke hvem spesialist jeg skulle bruke til og fjerne mine kavitasjoner. Dette var et meget vanskelig arbeid da det kun er en håndfull eksperter på dette i hele verden. Jeg ringte og mailet rundt til noen forkjellige for og se hvilke metoder de brukte. Det var viktig at de brukte kavitat skan og hadde erfaring med og operere ut kavitasjoner og rotfylte tenner på en måte som gjorde at ingen nye kavitasjoner oppsto. Jeg kom over kun en tannlege i Norge som hadde erfaring med kavitasjoner, han brukte ikke kavitat skan men jeg tenkte at jeg kunne begynne hos ham og kanskje kunne overtale ham til og skaffe et slikt apparat.

Dette var han ikke interesert i, det var en eldre lege og har vell ikke interesse av ny teknologi. Men jeg begynte og fjerne Amalgam og to rotfylte tenner, trakk også to visdoms tenner som vi fant infeksjoner bak. Deretter fjernet jeg en jeksel som vi fant en bunnløs lomme med dødt nekrotisk benvev i, han tok ut så mye han torte men nærmet seg hoved nerven nede i kjeven og ville ikke gå lenger ned da han ikke hadde erfaring med slike operasjoner. Han mente han hadde fått vekk så mye at det ville lege seg selv det som var igjen, men magefølelsen min sa noe annet og jeg forsto at jeg måtte lete videre etter en annen spesialist som hadde slik erfaring. Denne tannlegen var også altfor brutal i sine metoder og når han skiftet ut amalgam fyllinger fikk jeg store smerter i en tann etter dette og tilstanden min ble værre igjen. Det viste seg at den ene roten hadde død av påkjenningen og var blitt fylt av bakterier( se bilde)
Den bakre roten er grå og full av bakterier, se også kavitasjonen som ble skjert ut et annet sted av kjeven min. Den kom hel ut og man kan se hvordan mikrobene har laget en koloni med denne beskyttende biologiske membranen som imunforsvaret våres ikke kan bryte ned og det har jo da heller ikke noen blod gjennomstrømning.

Når jeg fikk fjernet denne hos den neste eksperten jeg fant så blåste hele munnhulen min ut i byller på grunn av hvor giftig bakteriene i denne roten var og den avga også en forferdelig stank.

Jeg brukte altså et år til på og intervjue og lete etter en ny lege. Denne fant jeg i England og det var ekteparet Munro Hall. De er bare noen helt fantastiske mennesker. De driver praksisen sin på landet en time utenfor London, og der er det som å komme til et Nepalsk munke kloster. De tar seg god tid til hver pasient, her er det kun en begrenset mengde pasienter pr dag. De har en utrolig vellutstyrt praksis med topp utstyr og er en av de absolutt toppene i verden på og behandle tenner på en måte som gjør at alle infeksjoner, rotfylte tenner og amalgam blir fjernet på en sikker måte. Dette er de jeg kan anbefale hvis man ønsker og bli frisk av hvilke som helst kroniske sykdommer, det er jo ingen vits i og gå til en tannlege i Norge for og fjerne Amalgam hvis tannen er død og det ligger en kjempe infekjson under tannen som er hoved årsaken til at man er syk. Alle kroniske sykdommer har en høy betennelse tilstand i blodet (CRP) og det må ikke være tvil om at disse kavitasjonene er en av hoved årsakene til denne betennelse tilstanden. Når da i tillegg hele vårt moderne medisinske system benekter at denne tilstanden finnes er det kanskje ikke så rart at man til dags dato ikke kan kurere en eneste kronisk sykdom..

Skal man bli frisk må man oppsøke en av disse få ekspertene her i verden som har kunskap om kavitat skan og som har ekspertise på og rense munn og kjeve for infeksjoner.
Før måtte man lete etter spor på røntgen bilder som ikke kan gi noen god indikasjon på størrelser og beliggenhet av infeksjonene, kavitat skan gir nøyaktige 3D bilder av både størrelser og beliggenhet og er revolusjonerende gjennombrudd i og diagnostisere kavitasjoner.
Dette bør bli standard utstyr hos alle tannleger slik at man kan finne årsaken til mange kroniske sykdommer.

KJEVEBENS KAVITASJONER: INFARKT, INFEKSJONER OG KRONISK SYKDOM

For flere år siden gjorde jeg en kjempe oppdagelse, mine kroniske sykdommer som jeg ikke hadde noen ide om hvor kom fra, viste seg å komme fra kjeven min. Tilstanden er blitt kalt med forskjellige navn slik som, ischemic osteonecrosis, NICO Neuralgia Inducing Cavitational Osteonecrosis.

Dette er en meget vanlig tilstand men er totalt oversett av tannleger, kjevespesialister og legevitenskapen forøvrig. Ett fokalt infeksjons sted er et område som er omsluttet av en biodynamisk hinne som vårt immun forsvar ikke klarer og bryte ned, det blir altså dannet en koloni med microber som inneholder dødt nekrotisk benvev uten noen form for blodgjennomstrømning og avfallstoffene til disse microbene er meget giftig, disse opptrer som mycoplasma og følger blod og lymfebaner rundt i kroppen hvor de slår seg ned i svake organer eller i plasser som vårt nedarvede DNA gjør oss disponible til og bli syke i, dette viser seg og kunne gi utslag i alle mulige kroniske sykdommer.

En kjevebens kavitasjon er altså en hul lomme i kjeven som ikke er synlig for øyet, den gir ingen lokale problemer, unntagen ved tilstander som NICO hvor den kan være årsaken til forskjellige type hodepiner, Hortons hodepine etc. Se feks www.drshankland.com
Men hovedårsaken er ved flere forskjellige vanlige prosedyrer som tannleger bruker i dag,
Det blir også infeksjoner når man lar vær og trekke visdomstenner som har for trang plass, Om mine har det alltid blitt sagt at det ser trangt ut for de, men det ser ikke ut til at det er noe problem, men når jeg gjorde en kavitasjon skan. så man at det var bakterielommer og dødt nekrotisk benvev rund alle fire. Når jeg valgte og fjerne dem fant man også kavitasjoner på alle fire stedene. Det kan også være feil plasserte tenner som ikke kommer ordentlig frem når man er barn og blir liggende skjult oppe i kjeven eller kommer ut på feil steder, disse blir fjernet men det oppstår kavitasjoner når den ikke blir fjernet på riktig måte. Denne problematikken kan man lese om i den episke boken til Dr Weston Price, Nutrition and physical degeneration.

Jeg kom først over ordet kavitasjon for mange år siden i en av bøkene til Hulda Clark. Hun beskrev det som kjevebens infeksjon pga ufullstendig trekt tann, dvs at restene av dette ligamentet som beskytter tannen ikke var fjernet med et sakte gående bor slik at friskt benvev med blod gjennomstrømning kommer til og lager en komplett healende hinne uten at det oppstår infeksjoner. Den beskrivelsen sa meg ingen ting på den tiden selv om det var akkurat det som hadde foregått. Jeg tenkte som så at hvis jeg hadde hatt en infeksjon så ville jeg merket det: det ville jo gi smerte, inflammasjon, ømmhet og tannlegen ville jo merke det når jeg var på mine årlige skjekker. VELDIG FEIL denne tilstanden gir ingen slike symptomer det er en helt stille tilstand som man ikke merker, tannleger lærer ikke om den, de vet faktisk ikke at den er der engang. Dette er helt utrolig for det er ingen ny tilstand, den er første gang beskrevet i 1848 av Thomas Bond i den første Oral Pathology bok. Og i 1915 skrev Dr G. V. Black oppfinneren av moderne tannlegevitenskap beskrev det som kronisk ostitt. Dr Weston Price skrev om det i 1920 Dental Infections, Oral & Systemic, Volume 1, Dental Infections & the Degenerative Diseases, Volume 2.Weston A. Price, DDS. Researches on clinical expressions of dental infections.

Kavitasjoner er også godt beskrevet av Martin H Fischer i boken death and dentistry i 1940.
Her beskriver han infarction induced of microorganismal emboli, som har brutt inn i den generelle sirkulasjonen fra et periferisk fokalt punkt i kjeven eller i bihulene. Denne spredningen av microorganismer er årsken til forbausende mange kroniske tilstander.

Disse mycoplasmaene gir når de setter seg på hjerteventilen, endokarditt. Hjerte muskelen, hjertemuskelbetennelse. Prossesen i leddene blir til leddgikt. I hjernen kan det gi MS. ME utmattelses syndrom, astma, revmatisme, etc.

Dette kan altså være utgangspunktet til starten av en kronisk sykdom men det er ikke microbene inne i disse kolonien som er værst det er den giften de anaerobe bakteriene produserer som er mest giftig og så lenge imunforsvaret klarer og holde de under kontroll merker man ingen ting til dette, men når kroppen er så full av forskjellige giftstoffer pluss alle andre belastninger vi er utsatt for bryter til slutt imunforsvaret vårt under og mycoplasmaene har fritt leide til og slå seg ned i organer som er svekket eller hvilke som helst nedarvede genetiske disposisjoner vi har til og få en hvilken som helst type sykdom, jeg har altså en celle type som heter HLA B-27. Denne har en forhøyet mulighet til og utvikle Bechterew, men det vil jo ikke si at jeg helt sikkert vil få denne sykdommen, under ideelle forhold med perfekt næringsrikt kosthold, ingen belastninger, tungmetaller, rotfylte tenner, amalgam,kavitasjoner etc ville jeg aldri blitt kronisk syk. Det er kun når vi har ødelagt våres eget immunforsvar at sykdom kan utvikle seg.


Disse giftstoffene gir kroppen et meget surt miljø (sur PH) . Så lenge kroppens basiske reserver (hovedsakelig Kalsium, Natrium) holdes intakt vil PH holdes innenfor akseptable grenser. Det er da ikke bare syredannende mat som korn og kjøtt men også giften som siger ut fra lommene i kjeven din med dødt nekrotisk benvev(koldbrann) som utarmer kroppen din for dine basiske reserver. Denne altfor sure tilstanden i kroppen din ødelegger kritiske ensym systemer som ikke lenger klarer og utføre de oppgavene den skal. Og selv om vi fremdeles har mineraler nok tilstede i kroppen klarer den ikke og gjøre de bio anvendelige pga svekkede og ødelagte ensym systemer. Så selv om vi tilfører kroppen nok mineraler er den altså ikke i stand til og bruke de like opptimalt som den gjorde før vi fikk denne infeksjonsbelastningen.
Disse giftige mycoplasma infeksjonene som blir ført rundt av blod og lymfebaner ser altså ut til og sette seg i svekkede organer, eller type gener man har som er kodet for visse typer sykdommer. Det betyr at min kjevebens kavitasjon vil kunne gi et helt annet sykdomsbilde i din kropp pga du har helt andre belastninger, kosthold og nedarvede forutsetninger en meg.
(Dette ser man jo også resultater av hos disse få tannlegene (det er faktisk kun en håndfull av dem som jeg vil anbefale og bruke i hele verden)som har spesialisert seg på og fjerne kavitasjoner, de har alle typer sykdommer som folk har blitt friske av, MS, ME, reumatisme etc.)

Denne sure tilstanden som oppstår når våre basiske depoter er utarmet gir kroppen våres mange systemiske problemer. Når blodets PH blir for surt øker viskositeten dvs at det blir tyktflytende, som gjør at det renner tregere i våre blodårer. Dette kan gi økt fare for blodpropp og infarkt.

Med ordet infarkt tenker vi oftest på hjerte infarkt, men infarkt skjer ikke bare i de store blodårene, Webster skrev om et infarkt som et nekrotisk område i et organ eller vev som på grunn av en blodpropp får stopp av sirkulasjon av blod. Dette er akkurat slik kavitasjoner oppstår. Mange vanlige tannlege prosedyrer kan gi slike effekter: store fyllinger, bro, kroner, rotfylte tenner, bedøvelser(mange av de virker jo ved at de stopper blodtilførselen til området rund tannen), skjevt bitt, feilstillinger av tenner ved at kjeven er underutviklet til og gi plass til tennene slik at de står for trangt(se Nutrition and physical degeneration av Dr Weston Price).


I de aller fleste tilfeller vil det bli en kavitasjon hvis man trekker en visdomstann slik vanlige tannleger gjør det i dag. Noen blir syke etter kun kort tid mens andre igjen kan leve i årtier uten og merke noen problemer, alt avhenger av hvilke andre belastninger vi har, miljøbelastninger, diett, tungmetallbelastninger etc. Men en eller annen gang i livet er det stor mulighet for at denne kavitasjonen er hovedårsaken til at immunforsvaret våres ikke lenger klarer og gjøre jobben sin og man vil kunne utvikle hvilken som helst kronisksykdom som man måtte være pre disponert for.

Den eneste måten og fjerne kavitasjoner på er og fjerne dem kirurgisk, kroppen vår har jo ingen kapasitet til og bryte ned og fjerne områder med dødt nekrotisk benvev(koldbrann) ei heller disse hinnene som de biodynamiske bakterie koloniene oppretter. Dette er en enkel prosedyre når man gjør det med en gang man trekker en f eks visdoms tann, man bare bruker et sakte gående bor og fjerne dette ligamentet slik at friskt benvev kommer frem og hullet vil lege seg selv, det er også anbefalt og ikke sy hullet igjen men la det være åpent slik at oksygen vil være tilstede og fremskynde prosessen. Når det gjelder gamle kavitasjoner som har utviklet seg kanskje over år blir det mer komplisert. Vanlige diagnostisering metoder som blir brukt av helsevesenet klarer ikke og fremvise kavitasjonene, panoramiske røntgen bilder kan gi indikasjoner på større infeksjoner men tannlegen må allikevel operere på måfå og lete etter utbredelsen av infeksjonen. En spiral CT skanning kan fremvise de hvis den tas fra bihulene og til bunnen av kjeven. Men radiologene som skal lese bildene er ikke trent til og lete etter kavitasjoner og legevitenskapen benekter jo faktisk at de finnes. Men dette har nå en pioner innen denne problematikken løst. Pga Bob Jones livstruende sykdom har vi nå fått et apparat som kan identifisere kavitasjoner.

Bob Jones jobbet som pilot og var en aktiv idrettsmann som var i god form, dette endret seg drastisk i 1987 da han ble akutt syk med kronisk utmattelse syndrom, muskel svinn og en nevrologisk lidelse ekspertene ikke kunne forklare. Innen 1992 var han helt ufør, satt i rullestol og kunne ikke bruke armene sine og hadde lagt på seg mye vekt. Ekspertene var rådløse og kunne ikke si hvorfor han var blitt syk og ikke hva som feilte han heller, de trodde det kunne være ALS og ga ham under 6 måneder igjen og leve. Han kom over informasjonen om kavitasjoner og skjønte at dette kunne være årsaken til hans problemer, det var altså resultatet av forskjellige tannlege prosedyrer som var årsaken til hans tilstand. Etter å ha fjernet Amalgam, rotfylte tenner og operert ut flere kavitasjoner ble tilstanden hans dramatisk forbedret. I dag fungerer han helt fint igjen men mangler litt på og være helt bra, det er individuelt hvordan man reagerer noen blir helt friske, men de fleste får en dramatisk forbedring avhengig av omfanget av kavitasjonene og hvor lenge man har hatt dem.

I tilegg til og være Pilot hadde han en bakgrunn som design Ingeniør og ultralyd teknologi. Han skjønte at det måtte være mulig og fremstille ett apparat som kunne identifisere kavitasjoner på en bedre måte enn som var mulig på den tiden. Han brukte åtte år på og utvikle Cavitat’TM. Det er et ultralyd apparat som viser kun benvev i forhold til vanlige ultralyd apparater som kun viser mykt vev, i tillegg kommer bildene opp som tredimensjonale søyler på en dataskjerm slik at man kan snu og vende på dem og se eksakt hvor kavitasjonene ligger og deres omfang. Han har fått 19 patenter og 22 som ligger og venter på godkjennelse på apparatet.

Dette apparatet har revolusjonert måten vi nå kan fjerne kavitasjoner på, man kan se selv de minste lommer med nekrotisk benvev og hvor de ligger. Hvis man får fjernet alle kavitasjoner har man mye større muligheter til og bli frisk i forhold til før Cavitat maskinen, hvor man kun hadde røntgenbilder som kun gir indikasjoner på store kavitasjoner. Dr Fischer omtaler i boken ”Death and dentistry” at det er viktig og stoppe utviklingen av kavitasjoner så tidlig som mulig for og få ett godt resultat. Dette har nå Bob Jones bidratt til med sin Cavitat’TM for denne kondisjonen som har nådd epidemiske proporsjoner.

Når man så har fjernet amalgam, rotfylte tenner og kavitasjoner må man legge om kostholdet til næringsrikt kosthold dvs fersk økologisk mat som ikke er raffinert, foredlet, homogenisert etc. Avgiftning av tungmetaller, finne ut av matvare intoleranser ved hjelp av eliminasjons og rotasjons dietter. Etter mange år med disse infeksjonene i kroppen er det mange forskjellige matvarer vi ikke tolererer pga skader på forskjellige organer og ensymer.

Tannleger er lært opp til og redde tenner for enhver pris dessverre uten og være lært opp i alle disse kroniske tilstandene de kan medføre. Døde og døende tenner skal ikke være i våres kropper selv om tannen ser frisk ut er den ikke det hvis den har store nekrotiske lommer med koldbrann under tannen.


Hvordan jeg ble frisk av Bechterew

Dette virker jo ganske merkelig, rett og slett helt ubegripelig. Man blir bare rett og slett ikke frisk av noen som helst kronisk sykdom, dette er bare ikke noe tema når man blir diagnostisert. Det den Ortodokse legevitenskapen dog kan hjelpe deg med er og gi deg forskjellige patenterte syntetiske preparater som kan gjøre det akkurat utholdelig og leve med sykdommen og smertene livet ut, selv om det jo ofte kan bli noe forkortet.

Denne for meg i hvert fall fantastiske historien begynte i 1993, ved og være så ”heldig” og få en uhelbredelig kronisk sykdom har jeg fått en uvurderlig forståelse av hvordan man med flere forskjellige metoder kan dramatisk forbedre nærmest alle kroniske sykdommer.

Fra og være en 25 årig gutt med mange aktive interresser bla 6 år som idrettsutøver på landslagnivå ble det en sommer dag fort satt store begrensninger på min kapasitet til og bevege meg rundt som før. Det virket som om hoften min hadde grodd fast, jeg begynte en rundtur rundt til forskjellige leger og prøvde og finne ut av hva det kunne være. Smertene i hoften var så store at jeg fortalte dem at det virket som knivspisser som knakk av mot hverandre når jeg prøvde og tråkke på benet, fingrene mine sto sprikende ut til siden og jeg fikk det morsomme navnet ”vaktmestern” ;-). Det nærmet seg ett år og jeg hadde klart og besvime en gang allerede bare av og trå på benet, av de ti forskjellige legen jeg hadde vært innom var det ingen hjelp og få, de hadde de vanlige kommentarene att alle har vondt i ryggen innimellom etc. Men endelig gikk det opp et lys for en av dem til slutt, kanskje du skal prøve en anti inflamatorisk medisin, etter en time kunne jeg trå normalt på benet. Er det mulig tenkte jeg, har jeg gått med slike smerter i ett år uten at noen av dem har klart og tenke tanken at han kanskje kunne trenge en medisin mot inflamasjon i leddene…

Så fikk jeg etter hvert diagnosen Bechterew og tok en tur på biblioteket for og finne ut hva slags sykdom dette kunne være, fant en eneste bok som var eldgammel med noen gamle mennesker med krokete rygger og ikke akkurat noe å bli særlig klok av.
Deretter levde jeg i den tro i ti år, spiste mine doser med medisiner men prøvde de siste årene og takle sykdommen med minst mulig medisiner pga at man hørte hvor store skade virkninger det var av å spise disse medisinene over så mange år. Jeg var utdannet Marin Ingeniør og jobbet på en båt som drev med seismikk, dette var ikke noe ideelt arbeidssted når man skal prøve å ligge og sove med hele ryggsøylen og hoftene fulle av tannverk lignende smerter mens båten ruller fra side til side. Det var til slutt ikke så mye mer å gjøre enn å tenke på og uføretrygde meg, lege og revmatolog hadde allerede prøvd og overtale meg i ett par år men det fristet ikke å selge hus og hjem for å leve på 100,000,- i året.

Så startet jeg min søken etter måter jeg kunne forbedre min situasjon på, jeg begynte og bruke åtte timer om dagen til søke etter informasjon og bøker som jeg fant interessant, det tok ikke lang tid før jeg fikk resultater, jeg bestemte meg for og prøve alt som etter min vurdering kunne virke fornuftig. Jeg ble da min egen prøvekanin og mens noe virket og andre ting ikke kunne jeg dra koblinger og se sammenhenger av hvordan ting påvirket hverandre. Det slo meg raskt at infeksjonstilstanden alle med kroniske sykdommer har måtte ha en innvirkning på en eller annen måte, legene konstaterer jo veldig ofte høy CRP eller infeksjons grad i blodet til kronisk syke mennesker. Men gjør aldri så mye som et forsøk på og prøve og se hvor den kommer fra, den bare er der liksom og ferdig med det.

Så etter og ha lest på siden www.kickas.org at microben klebsiella har molekyler som etterligner HLA B-27genet og det var funnet antistoffer mot dette i blodet til store mengder mennesker med Bechterew i forskjellige land. De anbefalte en stivelses fri diett som kunne stoppe eller forbedre tilstanden hos mange, jeg søkte meg så frem boken til boken ”The IBS starch-free diet” av Carol Sinclair. Hun hadde blitt frisk av en annen kronisk sykdom som går på fordøyelses systemet, denne dietten gjorde at jeg ble smertefri etter to dager for første gang på ti år. Men som hun sier i boken så blir microbene mer hissige ettersom de blir presset da de ikke får næring(de må ha stivelse for og være aktive) og det ble vanskeligere og vanskeligere og holde seg smertefri, etter ett år eller to var den minste dose stivelse nok til at jeg fikk smerter og tilstivning i leddene igjen. Dette var ikke en kur men en måte og holde sykdommen i sjakk med og jeg forsto at kosthold og mat inntoleranser er et viktig tema i kroniske sykdommer. Måten å starte på er med eliminasjon/rotasjons diett for og finne ut hvilke matvarer som er ødeleggende for dine genetiske nedarvede egenskaper og i forhold til dine belastninger tungmetaller, amalgam rotfylte tenner etc og næringsfattig kosthold ved og spise mat som er foredlet, prossesert, hermetisert, homogenisert, pasturisert dvs at ensymer proteiner fiber etc er ødelagt. Se og lær om dette på www.curezone.com

For og forstå hvilke degenerende krefter dette moderne kostholdet har på vår fysiologi er det viktig at man leser den episke boken til Dr Weston Price, ”Nutrition and physical degeneration”. Dr weston price var tannlege og ernæringsfysiolog, han reiste jorda rundt på 1920 tallet og oppsøkte innfødte sammfun av mennesker som ikke hadde tilgang til det moderne kostholdet som vi lever av i dag. Det han fant var at disse menneskene hadde ingen hull i tennene selv om de ikke eide en tannbørste, de hadde ingen ord i språket sitt for kroniske sykdommer, tuberkulose eller kreft. Når han så reiste til det nærmeste moderniserte samfunn med raffinert hvitt mel, sukker og andre prosseserte matvarer florerte det med kroniske sykdommer akkurat som vi har det den dag i dag. Han fant også at ved og spise denne devitaliserte maten som vi spiser i dag (80-90 prosent av vårt kosthold er foredlet for å bedre holdbarheten dette gjør at viktige næringsstoffer og ensymer går tapt), så får vi et dårlig utgangspunkt allerede fra fødselen av. Barn født av foreldre med våres moderne kosthold har underutviklet fysiologi, særlig er dette synlig på kjeve og tann stillinger. Bredden på kjeven er ikke fullt utviklet og vi får ofte ikke plass til alle tennene noe som kommer av at så mange mennesker må trekke visdomstenner. Han gjorde også studier av skjeletter av mennesker som hadde levd etter dette urkostholdet bla av inkaene i Peru, han fant at de hadde feilfrie tenner, vide og godt utviklede kjever, tykkere ben i hodeskalle, kvinnene hadde bedre utviklede hofter som var i bedre stand til og føde barn osv. Så han så at disse menneskene hadde levd slik i Mange hundreder av år uten problemer med kroniske sykdommer og hull i tennene.
Boken er full av bilder som illustrerer veldig godt forskjellen av barn og voksne som har levd på de forskjellige diettene, og man ser tydelig hvor mye friskere disse menneskene ser ut som har spist en diett som vi genetisk sett er ment til og spise.

Dr Weston Price forsket også i 25 år på sammenhengen av rotfylte tenner og kavitasjoner og hvilken sammenheng disse hadde på kroniske sykdommer.
”Dental Infections & the Degenerative Diseases, Volume 2.Weston A. Price, DDS”
Denne forskningen har altså gitt oss muligheten til og forstå at det kan finnes hoved årsaker til de fleste kroniske tilstander.

Så det som visstnok skal være uhelbredelig kan man ved og fjerne alle disse belastende tilstandene og optimalisere kosthold og ernæring gjøre slik at naturens selvlegende evner igjen slipper til og kan gi kroppen en tilstand som den er ment å være i fra fødselen av. Nemlig en dynamisk tilstand av optimal energi og vellvære. Våre gener og celler har en innebygd viten om hvordan de skal holde seg perfekte, de må bare ha de rette byggestenene og et habitat som ikke er fullt av giftige stoffer slik at de kan regenere og holde oss friske.

slimmern, 21.02.2014

Tags: leddgikt

Kommentarer til dette kjerringrådet

Dette sier leserne om "Bli frisk av uhelbredelig kronisk sykdom, fjerne bakenforliggende infeksjoner":

Lisbeth (05.10.2014)

Tusen takk for vel skrevne ord. Beste og mest forståelige jeg har lest om tema!

Din kommentar til dette kjerringrådet

Skriv en kommentar til dette kjerringrådet:

Navn eller kallenavn

captcha

Spam sjekk
← Skriv inn alle fire tegn på bildet.

Relaterte kategorier

Her er noen relaterte kategorier.

Har du et kjerringråd? kjerringrad

Visste du at det er lett å dele dine beste kjerringråd med andre? Når du legger ut et kjerringråd på Kjerringrad. org vil det bli lest av tusenvis av andre mennesker, og du kan få tilbakemelding fra andre, kanskje noen også har har prøvd ditt kjerringråd. Det er enkelt:

Legg inn et kjerringråd her »

Søk
Kropp og helse
Rengjøring
Dyr og planter
Alt det andre